Convention on Cluster Munition


Photo from politicalminesfield.com, diagram courtesy of Cluster Munition Coalition.

Ang cluster bomb gin-ban
na sang mga nasyon nga nagpirma
sang Convention on Cluster Munition
sa Dublin, Ireland sang Mayo 2008.
Kayman nagapangpiang, pingkaw,
kag kon ano pa nga pareho sina,
sang kadamuan nga wala man labot.
May mikanismo ini nga nagalapta anay
samtang ara pa sa hangin,
kag dason maglupok pagtulupa sa duta.
Ang matabo, maximum damage.

Cluster bomb ang nagasulod sa pinsar ko
kon akon madumduman ang mga pamuyayaw
kag mga ngalan nga indi maghiliamo
nga gintawagko sa imo kagab-i.

Subong nga aga, sang naglinong na ang palibot,
kag indi ko na ikaw maistorya,
gin-usisa ko ang akon kaugalingon.

Child cluster bomb victim from Aghanistan. Photo from flickriver.com.

Lubot-lubot ang akon dughan kag guya.
Pingkaw kag piang na.
Indi pa mapahamtang sa kasakit.

Mahimo ayhan makipagnegosasyon?
Mapirma na ako sa Convention on Cluster Munition.
May pag-asa pa?

One thought on “Convention on Cluster Munition

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.