Iloy

Pinalangga ko nga Iloy,
Nagsulat ako sa imo
nga nagapangayo
nga ulian ang ginbayad ko
sa labandera bangud kulang
nagid ang akon kwarta.

Ginsiling mo sa imo balos
nga ang kwarta para sa tatlo
ko ka semana nga alawans
nga imo ginpadala sang Domingo,
Naimpon na didto
ang bayad sa labandera.

Magpauli nalang ako
ugaling kon wala nagid
ako kwarta.

Nanay, kon mapauli ako
agudto mamati sa mulay nimo,
mamati nalang ako diri radyo.
Makasaotsaot kag makainuminum
pa ako upod sa akon mga abyan.

Kag pilion ko nalang
nga magutuman dire.
Busog man ako sa kadlaw.

Mas maayo nalang ini
sang mabusog ako
sa mulay mo kon magpauli ako.

4 thoughts on “Iloy

  1. Gil, wala ako reklamo sa paggamit mo sang binalaybay ko, puwera lang sa indi mo pag-upod sang una nga duha ka letra sang akon ngalan. Daw ka-klaro man sang ngalan ko kag, kulang gihapon?

  2. Ginkuha ko ini ang isa man nga mga sinulatan nga amot sa akon blog, Tumandok, nga bag-o ko lang ginhimo. Ini nga blog talapuanan sang mga manunulat kag mangin alamon nga tumandok sg Kabisayaan Nakatundan. Magpatimaan ka lang kun indi mo gusto kay dayon ko lang burahon. Salamat gid. Gil

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.