Alimango…kag kasag


Alimango

Indi ako mahilig sa alimango kag kasag. Ang pagkamatuod, sang gamay ako, natak-an ako makita sila nga lupos na naman sang ginat-an nga tambo. Ano abi kay indi ako kahibalo maghubit kag wala ko pa madiskubre nga manamit ang kasag kag alimango sa langgaw nga may asin.

Ini nga mga discovery, natabo sang wala na ako sa Pilar. Amo gani nga nahidlaw man ako sa alimango kag kasag. Daw napamatud-an ko ang silinghanon sa English nga, “absence makes the heart grow fonder”.

Tungod kay ang mga kakilala kag mga abyan ko daw maano gid makakaon sang alimango kag nakikita ko nga nanamitan gid sila kag naakig sila nga nagalantaw lang ako, naga-upod na man ako kaon sa ila. Kag amo adto kag nadiskobrehan ko nga manamit ang alimango sa langgaw nga may asin.

Diutay na lang ang isda sa Pilar. Sa kadiutay sang produkto sang dagat sang Pilar, didto na ang iban nagapanindahan sa Lutod-lutod.

Nalipay ako nga diutay naman ang mga nabilin nga alimango. Mga duha lang ang sagi kamang sa blog ko. May isa gintilawan ko, apang wala makapasa sa akon taste. Gani ginpabay-an ko. Maayo man kay may nagsalo sa akon kag sia na lang ang nagpadayon kaon. Asta subong nagakan-anay pa sila sa comment sang blog ko.

Mabudlay ang mangin isa ka alimango. Ang masarangan mo lang amo ang magkamang sa duta kag magkubkob sa labno. Kag siling sang mga tawo nga pangabuhian na ang pagdakop sa ila, nagabinutungay kuno sila paidalum. Ang mga nagasaka sa lambat agudto makapalagyo, ginabutong sang mga ara sa idalum agudto ulolopod sila tanan matig-ang o mapabukalan sang mga manugbakal. Kon alimango ka, wala ka na gid future kundi mangin sud-an.

Ginsulat kag ginbantala ko ang istorya kanday Rikki Buenafe kag Romeo Baltero bangud wala ako may mabasa maskin isa sa internet nga nasulat parti diri. Sang pagpauli ko sang Pebrero 16-19, 2012 agudto saulogon ang kaadlawan sang akon tiya nga anay district supervisor sang mga eskwelahan sa Capiz, ginbakante ko ang isa ka adlaw agudto maistorya ko ang mga tawo kag masulat ko ang resulta sang akon pakipag-istorya. Pagkatapos, gin-share ko sa fb. Kag naguluwa ang duha ka alimango.

Ang maayo nga balita, sa kadamo nga nagbasa sang ginsulat ko, duha lang ka alimango ang nagkamang. Siguro, tungod ini kay madamo na ang edukado sa akon banwa nga nagabasa anay sang maayo sang nasulat antes maghatag sang opinion. Bale wala man lang sa akon ang pagdinebatihay kon may kapuslanan man lang, tungod ang maayo nga pakipag-istorya kaangay sa paglakat sa sementado ukon espaltado nga dalan. Wala man luyag mag-usong sa kanal kag maglublob sa labno kaangay sang mga alimango.

Kabay pa maubos na ang mga alimango (kag kasag) sa akon banwa kag ang mabilin na lang amo yadtong ginakaon.

Alimango nga luto

One thought on “Alimango…kag kasag

  1. Pingback: Alimango…kag kasag | Tumandok

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.