Ang pagluthang-patay kanday Rikki Joey Buenafe kag Romeo Baltero


Naurungan ang banwa sang Pilar sang ginluthang kag napatay ang duwa ka pamatan-on nga kanday Rikki Joey Buenafe, 22, kag Romeo Baltero, 30. Natabo ang pagluthang sa municipal fish port sang 29 Disyembre 2011 mga alas dos kinse sang aga. Gindiklara nga patay si Rikki sa iya pag-abot sa Bailan District Hospital samtang si Romeo napatay sa Roxas Memorial Hospital samtang ginabulong ang iya mga igo sang bala sa lawas. Si Rikki pumuluyo sang Cursam Street kag si Romeo sang Arce Street sa Poblacion, Pilar.

Fiesta didto sa Arce Street (yes, may ara nga fiesta ang kalye) sang 28 sang Disyembre. May binayle sa barangay plaza sa Arce Street. Ang mag-abyan nga kanday Rikki kag Romeo kag ang iban pa nila nga mga barkada, nag-inum sa kilid sang Arce Street sa atubang sang balay kanday Romeo halin mga alas siete sang gab-i. Pag-abot sang tungang gab-i, nagpululi na sila bangod may kinagamo na sa binaylihan mga pila ka metro lang ang layo sa balay kanday Romeo.

Pagpalauli na sang iya mga abyan, nagsulod si Romeo sa ila balay kag nagpanyapon. Wala magdugay, ginkadtuan sia ni Karing nga iya abyan. Naghinyo ini sa iya nga idul-ong sa ila balay sa Calle Trese nga mga 200 metro man lang ang layo halin sa ila balay. Gindul-ong man ni Romeo si Karing. Pagpauli sini, sang ara na si Romeo sa may Water District antes maglampas sa merkado pakadto sa direksiyon sang munisipyo, nasugata niya kanday Rikki Joey Buenafe nga upod si Danish Daniel Patricio. Ginhagad kanday Rikki kag Daniel si Romeo nga magkadto sa fishing port. Gani, nagbalik si Romeo upod sang duha pakadto sa fishing port nga malapit sa Calle Trese.

Antes sadto, si Rikki ato na sa ila balay. Ugaling, gintext ini sia sang iya abyan nga si Daniel. Si Daniel, suno sa balita, isa ka seaman kag bag-o lang makapanaog sa barko. Nagapaupod si Daniel sa iya bangud may problema kuno ini—nag-away sila sang iya amay bangud indi na ini pagpasugtan nga maggwa sa balay. Amo gani nga naggwa liwat si Rikki sa ila balay kag nagpakigkita kay Daniel. Sang pakadto na sila sa fish port kag ila nasugata si Romeo sa may Pilar Water District.

Pag-abot nila sa may gate sang fish port, suno sa balita, ginbugno si Daniel sang iya paryente. Gani nabilin ini sa may gate samtang nagpakipagistorya sa iya paryente. Apang si Romeo kag si Rikki nagdiretso na sa kilid sang opisina sa fish port agudto magpungko sa nagalabaw nga semento. Nasugata nila si Chiquito “Kiko” Bargo nga nagapakadto sa iya tindahan sang lugaw kag mga ilimnon sa sulod sang fish port. Nag-order sang tatlo ka serbesa si Romeo kay Kiko. Nagdiretso si Kiko sa iya tindahan agudto kontani makuha sang serbesa. Ginsundan si Kiko ni Daniel nga nakatapos na pakipag-istorya sa iya paryente. Pagkasulod gid ni Kiko kag bag-o pa makasulod sa tindahan si Daniel, kag naglinupok. Sa kakulba, nagdaguso sila sa sulod sang tindahan kag nagdiretso sa kusina paggwa didto sa likod sa kilid sang pader sang bangko sa may mga kalubihan agudto manago. Mabatian pa nila ang pagpangayo bulig ni Romeo. Apang, nahadluk sila magbulig bangud basi pati sila maluthangan man.

Wala sila naggwa sa likod sang kusina kon wala nag-alabot ang mga pulis. Si Rikki patay na apang si Romeo mabaskog kag makahambal pa. Ginpamangkot sia kon nakita ukon nakilala niya ang nagluthang sa iya, apang nagpanginwala ini bangud madulum ang nahamtangan sang nagluthang.

Ang tindahan ni Kiko nahamtang sa wala nayon pagsulod mo gid sa gate sang fish port. Nahimo ini sa botong kag pawod. May duha ka parte ang tindahan: kusina kag ang iya kalan-an nga may tv kag pila ka lamesa. Ang kusina, nahamtang sa punta sang pader sang anay Rural Bank of Pilar. Sa too sang tindahan ni Kiko amo ang fish port; sa wala, compound sang anay banko nga may mga kalubihan. Masunod sa tindahan ni Kiko, may isa pa gid ka balay-balay. Nahimo man ini sa botong kag pawod. Ang tindahan ni Kiko kag ang nasambit nga balay-balay nagakabit sa fishport. Nagakabit bangud halos ang tunga sini sa gwa na sang fish port. Buot silingon, ang pwertahan sang duha ka balay-balay nagasugpon sa salog sang fishport. Sa idalum sang balay-balay masunod sa tindahan ni Kiko, amo ang katapusan sang area sang fish port. Bangud elevated ang area sang fish port, madalum na ang didto nga parte kag madulum. Kag didto nagpanago ang nagtiro.

Wala sang kilala nga kaaway kanday Rikki kag Romeo. Si Rikki, puya sang manonodlo nga si Tessie kag sang police nga si Joey, manog-graduate na kontani subong nga Marso sa iya kurso nga Hotel Restaurant Management and Tourism sa Hercor College sa Roxas City, Capiz. Pangatlo sia sa lima ka mag-utod nga kanday Tistan Jerome, Jofper, Cyrus kag Stephen Rei. Si Romeo naman, nga puya ni Alfredo Jr. nga nagabakal-baligya sang mga kasag kag pasayan, drop out sang teaching course sa Northern Iloilo Polytechnic College sa Estancia, Iloilo. Nagdrop-out sia bangud, suno sa iya utod nga si Sharon, luyag gid niya nga mangin nurse. Pangatlo sa apat ka mag-utod nga kanday Sharon, Glenn kag Alfredo II. Kon wala magtaliwan si Romeo, plano kuno kontani niya magpa-Manila sang nagligad nga bulan agudto magtrabaho.

Ang indi kumpleto nga impormasyon sa natabo sa binaylihan

Si Edgar “Barok” Dumali hepe sang mga tanod sa Dulangan. Ang wala masiling, suno sa alegasyon ni Gilbert “Bongbong” Casipit, nga hepe man sang mga tanod sa Poblacion, sa blotter no. 7523-2011 sang 12:30 sang aga sang 29 Disyembre 2011, si Barok bodyguard ni Hannibal Patricio. Apang, suno sa akon impormasyon, body guard si Barok indi ni Hannibal kundi ni Roger nga amay ni Hannibal.

Si Bongbong bodyguard sang Kapitan sang Poblacion nga puya ni Mayor Rita. Ang ginabati-bati nga mapadalagan sa masunod nga eleksiyon amo ang asawa ni Mayor Rita nga si Ike, nga mayor man anay antes kay Rita; kag ang matunog nga magakontra sa iya amo ang kampo kanday Hannibal Patricio kag ang amay sini nga si Roger.

Mga tungang gab-i sang 28 December 2011 sang nagkadto si Barok sa binaylihan sa diin sila nagkit-anay ni Bongbong. Ginliab kuno si Barok ni Bongbong kag ginpamangkot kon naga-ano sia didto.

Pagkatapos sadto kag natabo ang pagtaya ni Barok kag pagpitik sang .38 caliber pistol sang maka-anum ka beses kay Bongbong. Suno kay Bongbong, sa iya nasambit na nga blotter, gintayaan sia ni Barok sang calibre .38 kag ginpitikan sang makaanum ka beses. Ugaling, wala naglupok ang nasambit nga armas.

Gani, nagdalagan si Barok pakadto sa direksiyon sang balay ni Hannibal. Sa unhan sang balay, mga pila ka metro lang ang layo, nahamtang ang fish port.

Pagkatapos sang kinagamo didto sa plaza sa Arce, nagpakadto sa fish port si Bongbong. May isa sia kuno ka upod.

Ang hitabo sa fish port suno kay Kiko

Didto sa fish port, nagpalupok ining si Bongbong sang maka-isa. Apang, sa iya kakibot, may nagbalos man dayon palupok mga 50 metro lang ang layo halin sa iya ginatindugan, didto sa may tangke sang gasolina sa pihak nga bahin sang fish port. Pagkabati nila sang lupok, nagdinalagan sila pasulod sang tindahan ni Kiko.

Tungod nerbyusa ang asawa ni Kiko, nagpadul-ong na ini papuli. Gani, ginkuha niya ang iya motor nga nakapark sa tunga sang fish port didto dampi sa may pertahan sang opisina. Ang lugar nga iya ginparkingan ginatung-an man sang iya tindahan kag sang lugar sa may tanke sang gasolina kon sa diin naghalin ang sabat nga lupok.

Antes ugaling nagpauli si Kiko para idul-ong ang iya asawa, naghapit anay sia sa police station agudto isugid ang paglinupok didto sa fish port. Gin-updan pa niya ang patrol sakay ang mga polis pabalik sa fish port. Ginlibot sang mga police ang fish port kag sang wala may makita nga tawo, nagbalik naman ang ini sa istasyon.

Nauna gwa sa fish port sakay sang iya motor si Kiko, angkas ang iya asawa. Ginsundan sia ni Bongbong kag sang iya upod nga sakay man sang motor. Apang, pag-abot sa may terminal sang mga motor sa merkado, nagpondo si Kiko kag gin-usisa kon mapakadto gid man sa Dulangan kanday Bongbong, suno sa iya nabatian sa sulod sang iya tindahan. Sang nakompirma niya nga sa direksiyon sang Dulangan gid man pakadto kanday Bongbong, kag sia nagdiretso pauli dul-ong sang iya asawa sa ila balay. Nakita man kuno niya ang patrol car sang polis nga nagliko pa-wala pabalik sa presinto.

Pagbalik niya sa fish port, gin-park niya liwat ang iya motor sa dati. Halin sa parking, nasugata niya kanday Romeo kag Rikki nga pakadto sa lugar kon sa diin sila naluthangan—sa kilid sang opisina sang fish port, sa idalum sang naga-isahanon nga bintana sang opisina. Nag-order sa iya si Romeo sang tatlo ka serbesa. Nagpakadto sia sa iya tindahan para kumuha sang serbesa. Ginsundan sia ni Danish Daniel nga naghalin sa gate. Pagsulod ni Kiko sa iya tindahan kag nagnilopok. Upod si Daniel, nanago sila sa likod sang kusina. Didto kag nabatian pa nila ang pagpangayo sang tabang ni Romeo.

Nag-abot ang mga polis kag amo pa lang sila nagguluwa. Ginpamangkot nila si Romeo kon sin-o ang nagluthang sa ila. Nagpanginwala si Romeo bangud madolum kag wala niya makilala ang nagluthang.

Ang natabo sa fish port suno sa polis

Suno sa blotter entry no. 7524-2011 sang Pilar Police Station, alas 2:15 sang aga sang 29 sang Disyembre 2011, nabatian sang mga polis ang binarak halin sa ila estasyon, gani ginkadtuan nila ang fish port kag nasapwan kanday Rikki Joey kag Romeo nga nagahandusay sa salog sang fish port tadtad sang bala.

Wala record ang presinto nga nagkadto didto sa ila si Kiko antes ang pagluthang agudto magsugid sang pagpinalupok.

Paano nangin suspek sang mga pomuluyo si Edgar “Barok” Dumali?

May mga nagsiling nga sia ang nagsunod kay Bongbong didto sa fish port. Ang bayo sang upod ni Bongbong, pareho kuno sang bayo ni Rikki Joey. Ang theory, nasal-an si Romeo nga si Bongbong kag si Rikki nga upod ni Bongbong. Kag wala na sang may luyag pumatay kay Bongbong kundi si Barok, kon basehan naton ang blotter entry no. 7523-2011 sang 29 Disyembre, alas 12:30 sang aga ni Bongbong.

Wala makabulig kay Barok ang pagkadto sang mga polis sa ila lugar agudto makipag-istorya sa iya, kag indi sia makit-an.

Paano nangin suspek si Gilbert “Bongbong” Casipit?

May nagapati nga may kabangdanan sa pamolitika ang natabo. Si “Bongbong,” bodyguard sang Kapitan sang Poblacion nga puya ni Mayor Rita. Ang ginabat-bati nga mapadalagan sa masunod nga eleksiyon amo ang asawa ni Mayor Rita nga si Ike, nga mayor man anay antes kay Rita; kag ang matunog nga magakontra sa iya amo ang kampo kanday Hannibal Patricio kag ang amay sini nga si Roger.

Karon, si Romeo, bangud atubangay lang ang ila balay ni Hannibal, nakilala na nga apin diri sa kampo sang kaingud. Ang iya political affiliation ang nagpatay sa iya, suno sa mga huring-huring.

Wala makabulig kay Bongbong ang balita nga pagbaligya niya sang iya balay sa Calle Trese pagkatapos sang natabo.

Ang hitabo suno sa mga dokumento

Kon ang blotter entry no. 7524-2011 ang patihan, indi malayo ang distansiya sang duha ka grupo nga mga lupok. Ang una nga mga lupok amo atong sa kilid sang tanke sang gasoline—diversion, kon ang isa pa ka imbestigador ang magsiling. Kag ang ikaduha nga mga lupok amo ato ang nagkuha sang kabuhi kanday Rikki kag Romeo.

Wala ini nagasanto sa alegasyon ni Kiko nga nauna anay kuno ang lupok didto sa may tangke sang gasolina, kag pagkatapos pa sia makasugid sa mga polis kag madul-ong ang iya asawa sa ila balay, kag gintiro kanday Rikki kag Romeo. Kon inyo matandaan, ginsaysay niya nga pagkatapos sang lupok nga naghalin sa may tanke sang gasolina, ginkuha niya ang iya motor didto malapit sa ginhalinan sang lupok. Ginsaysay man niya nga paglupok sang mga bala nga nagkuha sang kabuhi kanday Rikki kag Romeo, nagpanago sia upod ni Daniel kag sang iban pa, kag wala naggwa kon wala nag-alabot ang mga polis. Ini maskin nabatian nila ang paghinyo bulig ni Romeo.

Sa diin naghalin ang kaisog ni Kiko sa pagkuha sang iya motor malapit sa ginhalinan sang una nga grupo sang lupok; kag sa diin nagkadto ang ini nga kaisog sang naluthangan na kanday Romeo kag Rikki bisan nagpang-ampo si Romeo nga buligan sila?

Siling ni Alfredo, Jr., amay ni Romeo, nakalab-ot sa ospital si Romeo bangud wala sia gin-finishing sang nagtiro. Indi kaangay kay Rikki nga ginpalapitan sang nagluthang kag gintiro sang .38 sang malapitan. Ini nga alegasyon mahimo ginakumpirma sang post mortem exam report kay Rikki nga nagasiling:

(Gunshot 20-22) are circular shape (GSW) located at right upper quadrant (of the chest kag abdomen) with a depth of 2 inches with contusion collar and blackish discoloration of wound edges. A black colored burn was noted with a dimension of ¾ inch resembling muzzle imprint.

Suno sa blotter entry No. 7525-2011 sang 29 Disyembre 2011, a las sais sang aga, nakakuha sang 2 ka basiyo sang calibre .38 nga bala kag pila ka pellets kag papel nga ginapatihan naghalin sa 12 guage shot gun.

Suno sa blotter entry No. 7524 sang 29 Disyembre 2011, a las dose kinse sang aga, may nakita ang mga polis sang isa ka baseyo sang 12 guage shotgun sa lugar nga ginpanaguan sang nagtiro.

Ngaa wala pa may mapasaka nga kaso?

Suno kay Police Senior Inspector Ahlie Estember nga acting-hepe sang mga polis sa Pilar, wala sang ibedensiya ukon testigo nga nagagwa agudto maghatag sang panaysayon nga magtahi sang mga natabo kag magtudlo sa suspek o mga suspek. Maayo ang theory nahanungod kay Barok, apang wala ibedensiya nga positibo makatudlo kag makasinggit nga sia gid ang may sala. Wala sang may makapamatood nga ang .38 nga pusil nga gintaya kay Bongbong, amo man ang pusil nga gintiro kay Rikki didto sa fish port. Bangud wala ibedensiya ang kapulisan, maskin na ang pamilya sang namatayan, wala sang kaso nga maipasaka.

N.B. 

May 54 ka igo sang bala si Rikki: 7 sa ulo kag guya, 17 sa too nga parti sang iya dughan kag lawas kag kamot, 8 sa wala nga dughan kag tiyan, 16 sa likod, 1 sa atubang sang too nga batiis, 4 sa kilid sang too nga batiis, kag isa sa tunga sang too nga batiis.

Wala ako makakuha sang post mortem exam result ni Romeo.

Pasensiya na kamo, mga kasimanwa. Wala gid ako mailakip nga litrato sa balita nga ini bangud wala ako makadala sang camera sang pagbisita ko sa fish port kag pag-istorya ko sa mga tawo sang 16-17 Pebrero 2012. Kon may ara kamo mga litrato nga may kabangdanan sa hitabo nga nasulat, mahimo lang palihog email (jeypsc@yahoo.com) sa akon  agudto madugang ko diri. Makapasalig kamo nga ibutang ko ang inyo ngalan.

25 thoughts on “Ang pagluthang-patay kanday Rikki Joey Buenafe kag Romeo Baltero

 1. Pingback: Alimango…kag kasag | Tumandok

 2. Pingback: Alimango…kag kasag | Pilar, Capiz

 3. Kagab-i na ang WP ginrestore nila. Nagsorry sila. Ang ila pahayag system error kuno. sa subong naga-gana na ang akon Tumandok blog. Natingala gani ako kay expression man sang aton panghunahuna kag kamatuoran lang ang aton ginabalhag kag wala malisya o kuarta nga bweltada. Luwas kada balhag ko sang imo sinulatan gina-acknowledge ko kag ara ang tatak nga copyright kag wala ko man ginaliwat ang kaundan sang mga sinulatan. Nagahatag lang ako diutay nga introduction or synopsis. Okay na. wala naproblema ang akon blog. padayon ang aton maayo nga kawsa sa aton isigkatao. tagai lang ako pahanugot sa imo mga sinulatan diri para sa ihibalo sang aton kasimanwa kag iban pa, gamiton nga wala malisya o pangkuarta. Okay lang?

 4. Amigo, gusto ipahibalo sa imo tungod nga gin-link o ginpublikar ko ini nga ikomentaryo nimo sa akon blog in toto., ginsuspende sang wordpress akon nga blog. ginpublikar ko ang wala sang malisya ugaling nangin subject sang tuman ka kainit. amo ina siguro ang kabangdanan. gusto ko tani nga bawion ukon idelete.

 5. haaay dapat sa imo wala na gd man gna sapaka kay wala kaman kwentang kausap kanot a…just wasting my time here..
  sa imo jp cunada salamat sa imo nga gn sulat,..damo ang nalipay kay na bal an nila kung ano gd ang na tabo;labi na gd aton na mga kasimanwa na ara sa iban na bansa..
  God bless you…

 6. hay huu ga png tsupa gd man ako kag ikaw akon nga no.1 na costumer d bala..bisan dn lng ta gani na higad higad dre sa pilar…paborito ta gd ang fishing port d bala…galing ka gamay sang imo BUTO pro gna tyagaan ko lng ikaw lng akon gd costumer..hahaha

 7. baw kanot mango mango ka gd na klase sang tawo noh..cge lng ang kinoment mo wala ka gd ga basa maayo..d bala hamabal nya nag puli sa dra kg nag imbistiga…kaya nasulat nuya e ni..kag kung mayad ka na tawo da sa pilar ag nahibaluan mo ang tanan,,indi muni ang comment mo kay jp ay basi sa mga gna hambal nya tama gd ine kay bal an ko gd o pano ga dalagan ang kaso kay isa ako sa mga ga hawid..pro ikaw imbes na pasalamatan mo gn insulto mo pa..matad pa ya nag pmilya sng nmatayan ga pasalamat ikaw ya na usisiro lng na ido daw ma ano gd ang buli moka tuwad comment…ay ambot sa imo…

 8. imik kong nde ila tao man ginatago nila sa bato bato ang basis n JP nagalayo kamo sa rkamatuuran..naga doubt sya sa statement ni kiko wala pa ina naka under oath syempre gina protektahan mana iya pamilya alang2 mansya nga sya gid ang magsingitan nga wala mansya labot pero i know isa sya makabulig sa case focus lang sa angulo nde kamo maglayo dira…JP mangkota ang circle of frends ni romeo antis na tabo did2…ginapanawagan ko man nga magsugid kamo sang matuod kay kamo nakabalo mga barkada nyo ang biktima for frends ina ni romeo

 9. imik sin o c JP nga mahambal sya sina wer sya ara sada sa manila who is dat guy hahahaha so mayo pa nagapati kamo sa wala diri hahaha kalolooy man ang biktima imik dapat usoyon nyo mangkoton nyo ang mga tao nga nakabalo ikaw ya imik pang stupa lang ubra mo kag mama hahahahaha

 10. , cguraduhon lang po na credible ang witness kag lawyer para nde ma dismiss ang case ….go ako to move the case but maraming nakaka alam na tahimik lang sila ara sa circle of frends ni romeo ang makabulig mana sila sa case bal an nila ang movement…suggest ko lang na nasal an lang sila pero ang nagbuhat dapat managot ang mayd nga abogado dapat dira sya matutuk kag magkuha ebedensya nde sang hearsay lang….ma base kaman sa blotter pero ang blotter kis a nde pana sure bal an ni joey kay pulis man sya focus lang sa credible nga witness nde kamo magdamgo pa…kong ako lang gamo sa baylihan,,,then ang obserbasyon sang mga frend ni romeo ngaman nagpuli sila dayon kay may mga movement sa atubang sang ila balay den kiko, pulis blotter…kag dapat storyahon nyo c kiko kay kong ako may bal an sya pagid syempre nde pana sya magsugid kay gina protektahan ya man iya pamilya balan ina ang abogado mo nga mayad sa sugid…kay normal lang ina nga iya statement kay ang iban nagapamangkot saiya tulad ni JP n interview ya kuno c kiko t sin o gid sya nga sugiran sya ni kiko nde sya kilala hahaha nde lang ina isda nga buniton mo ah nakoJP ka biskan ako sa lugar ni kiko sin o ka nga mag ask ka bc gusto mo lang mag pulot ka tabi nde taman k kilala bag o kalang nagsulpot nga daw uhong sa tae sang karbaw hahahaha sori to say dat but dat is true dapat c papa mo gid ang magkuha sang tao nga credible nga witness focus sa angulo nga nasal an sila din sa gamo sa baylihan then ang mga tao nga nakita day romeo sa ila guha ka gate kay nagkasa pa armas tapos nagkad2 sa isa ka direction bal an ina sang upod nila sang gab e bal an ina ni shela kag wana me…antis sila nagpuli kag natabo dayon…nde kamo magpahilo kag magpati sa naga lagaw nga chismis
  7 minutes ago · LikeUnlike

 11. muna tudlo ka atty. dismiss kag atty. karabaw hahahahaha kaluoy man atty. mo wala kleyente nag usik oras sa facebook nagpahalata kagid toto JP hahahaha biskan guro notaryo wala gid may nagapalapit ,,,,dats a sign nga wala tiwala ang tao saimo as a lawyer nga bulok kong sa bagay may gin ilugan man sya nga tiyo c atty. gil cunada kilala sa tawag nga atty. karabaw hahahahaha

 12. AHAY DAMO KAMO YA ANG BUANG…HEHEHE…KUNG C JP GNA HAMBAL NYO NGA LAGTING KAMO YA LAGTOK..HAHAHA..ANO PULOS NYO SA PILAR MAN,,,KUNG KABALO GID KAMO SNG IMBISTIGAYON,,ALAM NYO NA MATUOD INING GINA HAMBAL NI ATTY. JP..KAMO MGA ATTORNEY PUTA…HAHAHAHA..KALOLOOY MAN KAMO KANOT KG PADAYON SA PAG IYOT..HEHEHE..KESA SA MAG KINOMENT KAMO SANG WALA PULOS, ATUBUNGAN NYO NALANG ANG KUTIHA NYO,,,HAHAHAHA..O D KAYA TIMAKASA NYO NA MAGING AYUHAN ANG PAMILYA NYO…MAYAD KA MAG HAMBAL KANOT SNG MALAIN,, AHAY MUNA NA GALI SUBONG ANG MGA BORN AGAIN,,HAHAHA..MA MUSLIM NALANG AKO A..WAAHHH BORN AGAIN KAYA BALIKTAD ANG UTAK ARA NA SA DAPA DAPA…HAHAHA

 13. hay abi kamo gid ya mayad..naakig kamo sa blog ni jp kay partido na sang administrasyon ang gna tudlo..indi na dd2 sa gna insister nyo gd nga mga bata ni hannibal..kung gusto nyo gd mabal ang kamatuuran,,pabay e nyo ang ga bulig sa pamilya indi tulad sa inyo nga cege lng wakal..puta daw mga putay sng baboy ang bibig,,,cge nyo tudlo na may witness na,,huu ara c kiko hay ngaa ang istorya bala ayhan ni kiko pulido na pwede na ipa kulong ang gina tudlo nya..KAMO NGA GA COMMENT CNE KAY JP NGA BLOG MAG PALAUKOY NALNG GANI KAMO KUNG WALA MN LANG KAMO E HAMBAL NA MAAYO PATI PAMILYA SANG TAWO GINA DALAHIG NYO..GA PAKITA LANG NA MABABANG KLASE KAMO NGA TAWO DAW WALA KATAPAK SANG GRADE 1…AHAY NALOOY GD AKO SA INYO..MAS GA UGTAS PA KAMO YA SA NAMATAYAN…ANG TANAN D NGA GNA HAMAL NI JP INSAKTO GD,,INDI KATULAD NYO PURO LNG SA TSISMIS NYO NABATIAN KAYA WALA GD MN PAG UNLAD ANG PILAR TUNGOD SA MGA KLASE SNG MGA TAWO NA PREHO SA INYO…KALOLOOY TALAGA KAMO..KADLAWAN LNG KAMO NI JP KAY WALA GD KAMO SA KAMALINGKINGAN NYA….PWEEE..KADA MAY MAG POST ABOUT SA NATABO KAG MAY NHAMBAL LNG DUTAY SA ADMINISTRAYON BAW GRABE GD DAYON PIYANGAK NYO NO…CGURO MGA 15-30 GD KAMO AY..MAGBALIK KAMO ANAY SA PAG ISKWELA KANOT KG PADAYON SA KAUSWAGAN YUTAA…HAHAHA,,,

 14. wala koya nakulbaan saiya PPSK man kilala ko ina sya head to foot,,upod pa kami sina suyop dati galing ako ya born again n ako,,i heard ya nga c toto JP nadalman na sa pasig…kanugon sang pagpabugal sang uncle ya nga si toto ATTY. GIL CUNADA OR KILALA SA ATTY. KARABAW nagasunod saiya yapak gali iya gumangkon nga si atty. JP Cunada or Si atty. NOTHING…ako mismo nagakasubo ngaa nag ilog ikaw sa uncle mo tani ikaw nalang ila pag asa nga magalempyo sang inyo family name nagdugang kapa…..JP nde pa huli ang lahat tulad ko magbago kana bay e nalang da c uncle mo…..ang dapat mo tani sundon nga nag ubra sang ila ngalan sa patag sang abogasiya day atty. lumawag, atty. ubano, atty. villa,muni sila ya ang nakilala saila proffession as a lawyer nde nga makisawsaw kaya sa isa ka tinabi….t dumdum moya saimo kaugalingon sino kaya ngamayad ma imbestigar muna lang pinuli mo ano klase utok muya man wala kaman nag advise kag nag bulig sa mga legalidad nag puli kalang kag nagpakilala nga atty. ka hay ano dayon ginkuha ka nila nga lawyer kilala kaman ina nila a C atty. dismiss… may mga judge man kita pero sayang din ang pag kilala sang taga pilar saila nde pwede e rule model….

 15. dumdum mo JP indi kabalo magbasa ang taga pilar kag mag analisar sang blog mo..hahahaha but i get you gusto mo man tani magkilala kag mapabelieve ang iban nga taga pilar pero sayang wala muko mapa believe nga isa ako ka ordinaryo nga tao…if i am your prof. i will give you a grade 4 saimo analysis kong baga nag base ikaw sa isa ka hearsay nga statement dapat under oath po yan..kag isa pa ginahatagan mo ang taga pilar sang delima behind of your statement nga chismis…damo kapa gindalahig nga tao daw MUNUG ASOT KA KLASE KA TAO…thats why my analysis parehas lang kamo sa tiyo…hahahaha

 16. wala koya nagapati nga lagting ina sya nga abogado lamang lang ina sya isa ka paligo sa tiyo ya nga si atty. gil cunada or kilala sa pilar nga si atty. karabaw..sin o ka nga ma imbestiga JP ano rason mo?tani nag embestiga kaman kay roger or kay hanibal kong matuod ang tabi nga nabatian mo…nag osik kagid sang time mo puli para magpamati ka chismis daw girl ka ok tani kong nagpuli ka to help and file a case para sa pamilya lain gali ya puli mo mamulot ka tabi kag mag hatag ka analysis…sori sa paghambal nga wala ako nagapati sa nga lagting ka …makapati ako or i challenge you nga mag stand ka as a lawyer sang family victim…

 17. wow believe nako tani sa balita mo pero ang iban chika ina …kag wala ako nagapati nga lagting ka nga abuga…kondi lagtak ikaw ya, almost the same lang kamo sang uncle mo nga aboga…man walay liwan c atty. gil cunada or c “atty. karabaw” man nga aboga….ang iya boto sang nagligad 3times gin luad sang pecos machine…hahahaha…lamang kalang isa k paligo JP Cunada sa tiyo mo nga c atty. karabaw…puli ka di kag ikaw mismo ang mag handle sa kaso ni baltero kag rikki…abogado ka nag conclude ka sa imbestigasyon mo nga suno saimo huring huring mo nabatian..

 18. Wala gid ako naluyag sa mga tawo nga naga-comment kag wala nagapakilala, maskin masiling naton nga mas-importante ang comment kay sa ngalan–nga isa pa gid ka topic nga mainit nga ginadebatihan.

  Una, gusto ko klarohon kon ngaa ginsulat ko ini: nabalitaan ko ang pagpatay ugaling wala ako may mabasa sa internet nga nagasaysay sang natabo. ang nakita ko lang ang short video sa youtube nga may mga pictures ni Rikki kag pagsinggit sang katarungan para sa iya. Gani, pagpauli ko last week (16-19 Feb 2012) gintinguhaan ko nga masulod sa akon schedule ang pagpakipag-istorya sa pamilya sang biktima, sang “testigo” kag sa mga pulis, kag ang resulta, amo na ining ginsaysay ko.

  Sa pagsaysay ko sini, wala ako iban nga ambisyon kondi hibal-on ang natabo kag ipahibalo man sa mga luyag makahibalo. Natural, gindugangan ko man sang diutay nga analysis, kaangay abi sang komentaryo ko sa inconsistency sang testimonia kag buhat ni Kiko kontra sa bersyon sang mga pulis. Hinali, ang nagsulat sang comment sa ibabaw ang indi taga-Pilar bangud ngaa nagaduda pa sia kon taga-diin ako? kag wala gid ako nagasakwat sang akon kaugalingon nga bangko, labi na gid ang pagsiling nga ako isa ka lagting nga abogado. Maskin sa akon mga suod nga abyan, ginalikawan ko gid ang hinonanon parti sa akon pagkaabogado.

  Madamo kuno ako ginadalahig sa akon personal kag “alleged” investigation–ambot kon ano sina ang boot silingon. Ang parti sa pagpangdalahig, kinahanglan pa sang nagsulat klarohon ang boot niya silingon. Sa akon pagkahibalo, wala ako may gindalahig.

  Wala ako nagadikta sa kon sin-o man kon ano ang himuon. Ini bangud indi man ako luyag diktahan kon ano ang akon himuon. Sa akon pagkahibalo kag pagpati, ginabuligan ko ang pamilya sang namatayan kag ang akon man nga banwa sa pagsaysay sang istorya kanday Rikki kag Romeo. Maabot gid ang tion nga magpuli na ako sa akon banwa kay sa diin gid abi ako makadto?

  Nagakasubo ang bilog nga banwa kaupod ni Ng Tesie, Nong Joey kag sang ila mga anak kag pamilya; kag kanday Nong Alfredo kag Sharon kag sa iya mga utod kag pamilya sa natabo kanday Rikki kag Romeo. Ako man, kaupod nila sa pagsinggit sang hustisya.

 19. GINA CHALLENGE KO IKAW ATTY JP CUNADA SA IMO MANGINALAMON NGA IMBESTIGASYON MABUHAY KA! apang wala ka lang kabalo sang natabo subong sang kaso na istoryahan na ina sang familia baltero kag buenafe kag preparado na ina si kiko sa pag witness kung matood ka nga pilareno kag lagting nga abogado buligan mo file kiha ang familia indi nga ipaagi mo diri sa ineternet MAG PAULI KA DI PARA MAKA BULIG KA SA GIN PATAY AND LET THE COURT DECIDES kay kadamo sang gina dalahig mo nga mga tawo sa imo personal kag alleged nga investigasyon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.