Kasubong sang tubig sa imo mga busay


Kasubong sang tubig sa imo mga busay

Nga wala nagauntat sa pag-ilig,
Ang akon panghunahuna kag balatyagon wala man
Nagauntat sa pagpanumdum kag pagkahidlaw sa imo.
Daog ko pa ang isa ka soltero nga naluyag
Sang pinakauna nga beses sa isa ka ulay nga babaye.

Talapson nga mga tubo sa unhan sang bukid sa kilid sang karsada

Ginahidlaw ako sa kabugnaw
Nga dala sang landong sang mga kahoy
Kag hangin sa imo mga kabukiran.
Ginahidlaw ako sa wagayway
Sang mga humay, tubo, kag mga kakugnan
Nga nagatubo sa imo malapad nga kadutaan.
Ginapangita ko ang tam-is nga ara
Sa preska nga isda kag mga pakinhason
Nga halin sa imo kadagatan kag kasapaan.
Ginahidlaw ako sa mga tawo nga nagapuno sa akon
Sang paghigugma, pag-ulikid, kag pagsalig.

Sila ayhan ang higot nga imo ginbugkos
Agudto maangkon mo gihapon ang akon
panghunahuna kag balatyagon?

Adlaw, indi na ako paglinglinga bangud nagapanago na gani ako diri sa idalum sang kweba. Kuha ni Rebecca T. Anonuevo

Ang akon handum kag ang akon pagporsige
Kasubong kataas kag katig-a sang mga bato
Nga nahimo imo mga kweba.
Apang indi mahimo nga ang kapung-aw
Sa imo adlaw-adlaw mabilin nga daw gu-ang
Sa akon pagkatawo kasubong sang mga gu-ang
Sa imo man mga kweba nga ginasudlan
Sang mga kabataan kag torista.

Ari na ako sa iban nga lugar, nagahambal
Sang lain nga tinaga kag naga-umpisa sang isa
ka bag-o nga pagpangabuhi.
Indi ako mangin madinalag-on kon ikaw,
Ikaw, kag ikaw na lang ang akon ginapanumdom.

Pilar, maluoy ka sa akon.
Hilwaya ako sa sumpa sang imo pagpalangga.

Malamig ang Tubig

Hinulugan falls with sister SP. Tabun-acan, Pilar, Capiz

Laswa

Sa Uma

Nagalagsanay ang mga pispis sa uma,
Nagakablitanay ang mga dahon.

Dahon sang mga saging sa guwa sang bintana

Kadungan sang mga tikang
mabatian ang pitik sang tagipusuon.

Ragasras. Kuha ni Rebecca T. Anonuevo

Kon ngaa may mga pulo pa
nga nagapatunga sa aton nga duha?

Agudto indi magkalahulog ang mga pispis
kag ang tanum magkalalaya sa kahisa.

Bisan ang pagragasras sang sapa
akon na mga luha.

8 thoughts on “Kasubong sang tubig sa imo mga busay

 1. daw mapuli ko bala dayun mo, nahidlaw nalang ko sa aton kay.. polo na nga daan ka tig nga wala ko kapuli sa pilar. namit ngadaan mga kalan on da. mabuhi tanga mga kapiznon ah..

 2. I’m an american that was in Pilar in march and loved every minute of it. Going to the Mother Mary statue was like being in heaven. Can’t wait to move there.

 3. sa pagbasa ko sa mga blogs mo, na dumduman ko ang aton mga tinuig sang elementary kita, nga kung ano ang skills mo sadto na developed mo gid…declaimer ka nung grade one kita? si mam bernales teacher naton… i can’t further go into details about your piece nalipat na ko and i also forgot if you won…basta nadumduman ko mayad ka gid man nga estudyante during our elementary years… and look at you now, you can write your own oration piece… i believe you can also write a book, you have the potential…
  one thing more, i salute you for writing a blog about our native town pilar…madayad nga idea…
  pero mas maayo tani jhaypz kung mas madamo nga pictures ang ibutang mo…sa atob na scenery, sa springfield sa casanayan, basta dugangi pa jhaypz…
  more power to you and god bless you…

 4. jp,madamo guid nga salamat sa imo mga manami nga tinaga nga akon naman nabatian,pareho sa imo kag sa iban pa nga mga pilarenos ako kag ang akon mga kauturan nahidlaw man kag naga handom pirme sang mga maayo nga butang nga aton nadakuan sa aton banwa.sa liwat madamo nga salamat kag kabay pa nga ang aton hidlaw sa aton banwa ma bulong man.

 5. Love it JP. You have expressed for me the feelings that have been dormant in my chest.
  Thanks so much.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.