Ang pagluthang-patay kanday Rikki Joey Buenafe kag Romeo Baltero

Naurungan ang banwa sang Pilar sang ginluthang kag napatay ang duwa ka pamatan-on nga kanday Rikki Joey Buenafe, 22, kag Romeo Baltero, 30. Natabo ang pagluthang sa municipal fish port sang 29 Disyembre 2011 mga alas dos kinse sang aga. Gindiklara nga patay si Rikki sa iya pag-abot sa Bailan District Hospital samtang si Romeo napatay sa Roxas Memorial Hospital samtang ginabulong ang iya mga igo sang bala sa lawas. Si Rikki pumuluyo sang Cursam Street kag si Romeo sang Arce Street sa Poblacion, Pilar.

Fiesta didto sa Arce Street (yes, may ara nga fiesta ang kalye) sang 28 sang Disyembre. May binayle sa barangay plaza sa Arce Street. Ang mag-abyan nga kanday Rikki kag Romeo kag ang iban pa nila nga mga barkada, nag-inum sa kilid sang Arce Street sa atubang sang balay kanday Romeo halin mga alas siete sang gab-i. Pag-abot sang tungang gab-i, nagpululi na sila bangod may kinagamo na sa binaylihan mga pila ka metro lang ang layo sa balay kanday Romeo.

Pagpalauli na sang iya mga abyan, nagsulod si Romeo sa ila balay kag nagpanyapon. Wala magdugay, ginkadtuan sia ni Karing nga iya abyan. Naghinyo ini sa iya nga idul-ong sa ila balay sa Calle Trese nga mga 200 metro man lang ang layo halin sa ila balay. Gindul-ong man ni Romeo si Karing. Pagpauli sini, sang ara na si Romeo sa may Water District antes maglampas sa merkado pakadto sa direksiyon sang munisipyo, nasugata niya kanday Rikki Joey Buenafe nga upod si Danish Daniel Patricio. Ginhagad kanday Rikki kag Daniel si Romeo nga magkadto sa fishing port. Gani, nagbalik si Romeo upod sang duha pakadto sa fishing port nga malapit sa Calle Trese.

Antes sadto, si Rikki ato na sa ila balay. Ugaling, gintext ini sia sang iya abyan nga si Daniel. Si Daniel, suno sa balita, isa ka seaman kag bag-o lang makapanaog sa barko. Nagapaupod si Daniel sa iya bangud may problema kuno ini—nag-away sila sang iya amay bangud indi na ini pagpasugtan nga maggwa sa balay. Amo gani nga naggwa liwat si Rikki sa ila balay kag nagpakigkita kay Daniel. Sang pakadto na sila sa fish port kag ila nasugata si Romeo sa may Pilar Water District.

Pag-abot nila sa may gate sang fish port, suno sa balita, ginbugno si Daniel sang iya paryente. Gani nabilin ini sa may gate samtang nagpakipagistorya sa iya paryente. Apang si Romeo kag si Rikki nagdiretso na sa kilid sang opisina sa fish port agudto magpungko sa nagalabaw nga semento. Nasugata nila si Chiquito “Kiko” Bargo nga nagapakadto sa iya tindahan sang lugaw kag mga ilimnon sa sulod sang fish port. Nag-order sang tatlo ka serbesa si Romeo kay Kiko. Nagdiretso si Kiko sa iya tindahan agudto kontani makuha sang serbesa. Ginsundan si Kiko ni Daniel nga nakatapos na pakipag-istorya sa iya paryente. Pagkasulod gid ni Kiko kag bag-o pa makasulod sa tindahan si Daniel, kag naglinupok. Sa kakulba, nagdaguso sila sa sulod sang tindahan kag nagdiretso sa kusina paggwa didto sa likod sa kilid sang pader sang bangko sa may mga kalubihan agudto manago. Mabatian pa nila ang pagpangayo bulig ni Romeo. Apang, nahadluk sila magbulig bangud basi pati sila maluthangan man.

Wala sila naggwa sa likod sang kusina kon wala nag-alabot ang mga pulis. Si Rikki patay na apang si Romeo mabaskog kag makahambal pa. Ginpamangkot sia kon nakita ukon nakilala niya ang nagluthang sa iya, apang nagpanginwala ini bangud madulum ang nahamtangan sang nagluthang.

Ang tindahan ni Kiko nahamtang sa wala nayon pagsulod mo gid sa gate sang fish port. Nahimo ini sa botong kag pawod. May duha ka parte ang tindahan: kusina kag ang iya kalan-an nga may tv kag pila ka lamesa. Ang kusina, nahamtang sa punta sang pader sang anay Rural Bank of Pilar. Sa too sang tindahan ni Kiko amo ang fish port; sa wala, compound sang anay banko nga may mga kalubihan. Masunod sa tindahan ni Kiko, may isa pa gid ka balay-balay. Nahimo man ini sa botong kag pawod. Ang tindahan ni Kiko kag ang nasambit nga balay-balay nagakabit sa fishport. Nagakabit bangud halos ang tunga sini sa gwa na sang fish port. Buot silingon, ang pwertahan sang duha ka balay-balay nagasugpon sa salog sang fishport. Sa idalum sang balay-balay masunod sa tindahan ni Kiko, amo ang katapusan sang area sang fish port. Bangud elevated ang area sang fish port, madalum na ang didto nga parte kag madulum. Kag didto nagpanago ang nagtiro.

Wala sang kilala nga kaaway kanday Rikki kag Romeo. Si Rikki, puya sang manonodlo nga si Tessie kag sang police nga si Joey, manog-graduate na kontani subong nga Marso sa iya kurso nga Hotel Restaurant Management and Tourism sa Hercor College sa Roxas City, Capiz. Pangatlo sia sa lima ka mag-utod nga kanday Tistan Jerome, Jofper, Cyrus kag Stephen Rei. Si Romeo naman, nga puya ni Alfredo Jr. nga nagabakal-baligya sang mga kasag kag pasayan, drop out sang teaching course sa Northern Iloilo Polytechnic College sa Estancia, Iloilo. Nagdrop-out sia bangud, suno sa iya utod nga si Sharon, luyag gid niya nga mangin nurse. Pangatlo sa apat ka mag-utod nga kanday Sharon, Glenn kag Alfredo II. Kon wala magtaliwan si Romeo, plano kuno kontani niya magpa-Manila sang nagligad nga bulan agudto magtrabaho.

Ang indi kumpleto nga impormasyon sa natabo sa binaylihan

Si Edgar “Barok” Dumali hepe sang mga tanod sa Dulangan. Ang wala masiling, suno sa alegasyon ni Gilbert “Bongbong” Casipit, nga hepe man sang mga tanod sa Poblacion, sa blotter no. 7523-2011 sang 12:30 sang aga sang 29 Disyembre 2011, si Barok bodyguard ni Hannibal Patricio. Apang, suno sa akon impormasyon, body guard si Barok indi ni Hannibal kundi ni Roger nga amay ni Hannibal.

Si Bongbong bodyguard sang Kapitan sang Poblacion nga puya ni Mayor Rita. Ang ginabati-bati nga mapadalagan sa masunod nga eleksiyon amo ang asawa ni Mayor Rita nga si Ike, nga mayor man anay antes kay Rita; kag ang matunog nga magakontra sa iya amo ang kampo kanday Hannibal Patricio kag ang amay sini nga si Roger.

Mga tungang gab-i sang 28 December 2011 sang nagkadto si Barok sa binaylihan sa diin sila nagkit-anay ni Bongbong. Ginliab kuno si Barok ni Bongbong kag ginpamangkot kon naga-ano sia didto.

Pagkatapos sadto kag natabo ang pagtaya ni Barok kag pagpitik sang .38 caliber pistol sang maka-anum ka beses kay Bongbong. Suno kay Bongbong, sa iya nasambit na nga blotter, gintayaan sia ni Barok sang calibre .38 kag ginpitikan sang makaanum ka beses. Ugaling, wala naglupok ang nasambit nga armas.

Gani, nagdalagan si Barok pakadto sa direksiyon sang balay ni Hannibal. Sa unhan sang balay, mga pila ka metro lang ang layo, nahamtang ang fish port.

Pagkatapos sang kinagamo didto sa plaza sa Arce, nagpakadto sa fish port si Bongbong. May isa sia kuno ka upod.

Ang hitabo sa fish port suno kay Kiko

Didto sa fish port, nagpalupok ining si Bongbong sang maka-isa. Apang, sa iya kakibot, may nagbalos man dayon palupok mga 50 metro lang ang layo halin sa iya ginatindugan, didto sa may tangke sang gasolina sa pihak nga bahin sang fish port. Pagkabati nila sang lupok, nagdinalagan sila pasulod sang tindahan ni Kiko.

Tungod nerbyusa ang asawa ni Kiko, nagpadul-ong na ini papuli. Gani, ginkuha niya ang iya motor nga nakapark sa tunga sang fish port didto dampi sa may pertahan sang opisina. Ang lugar nga iya ginparkingan ginatung-an man sang iya tindahan kag sang lugar sa may tanke sang gasolina kon sa diin naghalin ang sabat nga lupok.

Antes ugaling nagpauli si Kiko para idul-ong ang iya asawa, naghapit anay sia sa police station agudto isugid ang paglinupok didto sa fish port. Gin-updan pa niya ang patrol sakay ang mga polis pabalik sa fish port. Ginlibot sang mga police ang fish port kag sang wala may makita nga tawo, nagbalik naman ang ini sa istasyon.

Nauna gwa sa fish port sakay sang iya motor si Kiko, angkas ang iya asawa. Ginsundan sia ni Bongbong kag sang iya upod nga sakay man sang motor. Apang, pag-abot sa may terminal sang mga motor sa merkado, nagpondo si Kiko kag gin-usisa kon mapakadto gid man sa Dulangan kanday Bongbong, suno sa iya nabatian sa sulod sang iya tindahan. Sang nakompirma niya nga sa direksiyon sang Dulangan gid man pakadto kanday Bongbong, kag sia nagdiretso pauli dul-ong sang iya asawa sa ila balay. Nakita man kuno niya ang patrol car sang polis nga nagliko pa-wala pabalik sa presinto.

Pagbalik niya sa fish port, gin-park niya liwat ang iya motor sa dati. Halin sa parking, nasugata niya kanday Romeo kag Rikki nga pakadto sa lugar kon sa diin sila naluthangan—sa kilid sang opisina sang fish port, sa idalum sang naga-isahanon nga bintana sang opisina. Nag-order sa iya si Romeo sang tatlo ka serbesa. Nagpakadto sia sa iya tindahan para kumuha sang serbesa. Ginsundan sia ni Danish Daniel nga naghalin sa gate. Pagsulod ni Kiko sa iya tindahan kag nagnilopok. Upod si Daniel, nanago sila sa likod sang kusina. Didto kag nabatian pa nila ang pagpangayo sang tabang ni Romeo.

Nag-abot ang mga polis kag amo pa lang sila nagguluwa. Ginpamangkot nila si Romeo kon sin-o ang nagluthang sa ila. Nagpanginwala si Romeo bangud madolum kag wala niya makilala ang nagluthang.

Ang natabo sa fish port suno sa polis

Suno sa blotter entry no. 7524-2011 sang Pilar Police Station, alas 2:15 sang aga sang 29 sang Disyembre 2011, nabatian sang mga polis ang binarak halin sa ila estasyon, gani ginkadtuan nila ang fish port kag nasapwan kanday Rikki Joey kag Romeo nga nagahandusay sa salog sang fish port tadtad sang bala.

Wala record ang presinto nga nagkadto didto sa ila si Kiko antes ang pagluthang agudto magsugid sang pagpinalupok.

Paano nangin suspek sang mga pomuluyo si Edgar “Barok” Dumali?

May mga nagsiling nga sia ang nagsunod kay Bongbong didto sa fish port. Ang bayo sang upod ni Bongbong, pareho kuno sang bayo ni Rikki Joey. Ang theory, nasal-an si Romeo nga si Bongbong kag si Rikki nga upod ni Bongbong. Kag wala na sang may luyag pumatay kay Bongbong kundi si Barok, kon basehan naton ang blotter entry no. 7523-2011 sang 29 Disyembre, alas 12:30 sang aga ni Bongbong.

Wala makabulig kay Barok ang pagkadto sang mga polis sa ila lugar agudto makipag-istorya sa iya, kag indi sia makit-an.

Paano nangin suspek si Gilbert “Bongbong” Casipit?

May nagapati nga may kabangdanan sa pamolitika ang natabo. Si “Bongbong,” bodyguard sang Kapitan sang Poblacion nga puya ni Mayor Rita. Ang ginabat-bati nga mapadalagan sa masunod nga eleksiyon amo ang asawa ni Mayor Rita nga si Ike, nga mayor man anay antes kay Rita; kag ang matunog nga magakontra sa iya amo ang kampo kanday Hannibal Patricio kag ang amay sini nga si Roger.

Karon, si Romeo, bangud atubangay lang ang ila balay ni Hannibal, nakilala na nga apin diri sa kampo sang kaingud. Ang iya political affiliation ang nagpatay sa iya, suno sa mga huring-huring.

Wala makabulig kay Bongbong ang balita nga pagbaligya niya sang iya balay sa Calle Trese pagkatapos sang natabo.

Ang hitabo suno sa mga dokumento

Kon ang blotter entry no. 7524-2011 ang patihan, indi malayo ang distansiya sang duha ka grupo nga mga lupok. Ang una nga mga lupok amo atong sa kilid sang tanke sang gasoline—diversion, kon ang isa pa ka imbestigador ang magsiling. Kag ang ikaduha nga mga lupok amo ato ang nagkuha sang kabuhi kanday Rikki kag Romeo.

Wala ini nagasanto sa alegasyon ni Kiko nga nauna anay kuno ang lupok didto sa may tangke sang gasolina, kag pagkatapos pa sia makasugid sa mga polis kag madul-ong ang iya asawa sa ila balay, kag gintiro kanday Rikki kag Romeo. Kon inyo matandaan, ginsaysay niya nga pagkatapos sang lupok nga naghalin sa may tanke sang gasolina, ginkuha niya ang iya motor didto malapit sa ginhalinan sang lupok. Ginsaysay man niya nga paglupok sang mga bala nga nagkuha sang kabuhi kanday Rikki kag Romeo, nagpanago sia upod ni Daniel kag sang iban pa, kag wala naggwa kon wala nag-alabot ang mga polis. Ini maskin nabatian nila ang paghinyo bulig ni Romeo.

Sa diin naghalin ang kaisog ni Kiko sa pagkuha sang iya motor malapit sa ginhalinan sang una nga grupo sang lupok; kag sa diin nagkadto ang ini nga kaisog sang naluthangan na kanday Romeo kag Rikki bisan nagpang-ampo si Romeo nga buligan sila?

Siling ni Alfredo, Jr., amay ni Romeo, nakalab-ot sa ospital si Romeo bangud wala sia gin-finishing sang nagtiro. Indi kaangay kay Rikki nga ginpalapitan sang nagluthang kag gintiro sang .38 sang malapitan. Ini nga alegasyon mahimo ginakumpirma sang post mortem exam report kay Rikki nga nagasiling:

(Gunshot 20-22) are circular shape (GSW) located at right upper quadrant (of the chest kag abdomen) with a depth of 2 inches with contusion collar and blackish discoloration of wound edges. A black colored burn was noted with a dimension of ¾ inch resembling muzzle imprint.

Suno sa blotter entry No. 7525-2011 sang 29 Disyembre 2011, a las sais sang aga, nakakuha sang 2 ka basiyo sang calibre .38 nga bala kag pila ka pellets kag papel nga ginapatihan naghalin sa 12 guage shot gun.

Suno sa blotter entry No. 7524 sang 29 Disyembre 2011, a las dose kinse sang aga, may nakita ang mga polis sang isa ka baseyo sang 12 guage shotgun sa lugar nga ginpanaguan sang nagtiro.

Ngaa wala pa may mapasaka nga kaso?

Suno kay Police Senior Inspector Ahlie Estember nga acting-hepe sang mga polis sa Pilar, wala sang ibedensiya ukon testigo nga nagagwa agudto maghatag sang panaysayon nga magtahi sang mga natabo kag magtudlo sa suspek o mga suspek. Maayo ang theory nahanungod kay Barok, apang wala ibedensiya nga positibo makatudlo kag makasinggit nga sia gid ang may sala. Wala sang may makapamatood nga ang .38 nga pusil nga gintaya kay Bongbong, amo man ang pusil nga gintiro kay Rikki didto sa fish port. Bangud wala ibedensiya ang kapulisan, maskin na ang pamilya sang namatayan, wala sang kaso nga maipasaka.

N.B. 

May 54 ka igo sang bala si Rikki: 7 sa ulo kag guya, 17 sa too nga parti sang iya dughan kag lawas kag kamot, 8 sa wala nga dughan kag tiyan, 16 sa likod, 1 sa atubang sang too nga batiis, 4 sa kilid sang too nga batiis, kag isa sa tunga sang too nga batiis.

Wala ako makakuha sang post mortem exam result ni Romeo.

Pasensiya na kamo, mga kasimanwa. Wala gid ako mailakip nga litrato sa balita nga ini bangud wala ako makadala sang camera sang pagbisita ko sa fish port kag pag-istorya ko sa mga tawo sang 16-17 Pebrero 2012. Kon may ara kamo mga litrato nga may kabangdanan sa hitabo nga nasulat, mahimo lang palihog email (jeypsc@yahoo.com) sa akon  agudto madugang ko diri. Makapasalig kamo nga ibutang ko ang inyo ngalan.